Język → Polski

ESP / Projekty /

Project Antillothrix

↓ Project Antillothrix
2016
Layer 1
Zachary Klukkert podczas zbierania próbek skamieniałości w czasie nurkowania w jaskini Cueva Padre Nuestro na Dominikanie.
Autor: Phillip Lehman
Zachary Klukkert podczas zbierania próbek skamieniałości w czasie nurkowania w jaskini Cueva Padre Nuestro na Dominikanie.

Przyszłość planety, a więc także i nasza, zależy w znacznie większym stopniu niż można sobie wyobrazić, od głębszego zrozumienia zmian ekologicznych i klimatycznych w jakie zaszły ciągu ostatnich tysiącleci.

Analiza owych zmian i paleontologicznych zapisów w rejonie Karaibów jest skomplikowana, ponieważ ślady te zostały częściowo zniszczone przez rozwój cywilizacji i naturalne katastrofy. Zalane jaskinie, zapewniające stabilne warunki i dotąd niedostępne dla ludzi, są jak zamknięta kapsuła czasu, przechowująca dowody na niesamowitą różnorodność biologiczną ekosystemów Karaibów sprzed tysięcy lat.

Odkrycie tych tajemnic stało się celem Projekt Antillothrix, mającego na celu badania zapisów kopalnych zachowanych w zalanych jaskiniach Dominikany. Do badań wymagane jest nowatorskie podejście, łączące wysiłki paleontologów, specjalistów od fotogrametrii i płetwonurków jaskiniowych, którzy dokumentują i zbierają próbki podczas nurkowań. Dzięki tej współpracy, naukowcy zyskali dostęp do wcześniej niedostępnych zapisów kopalnych.

W projekcie czynny udział biorą między innymi naukowcy z Departamentu Antropologii City University of New York, Alfred Rosenberger oraz Zachary Klukkert oraz płetwonurkowie z Dominican Republic Speleological Society (DRSS) na czele z Phillipem Lehmanem.

Przez lata trwania projektu płetwonurkom DRSS udało się zebrać tysiące doskonale zachowanych skamieniałości, w tym niemal kompletny szkielet wymarłego naczelnego antillothrix bernensis. Większość z nich przechowywana jest w Museo del Hombre Dominicano w Santo Domingo.

W 2016 roku zespół zrealizował kilkudniową ekspedycję, mającą za główny cel wdrożenie technik dokumentacji znalezisk z użyciem metody trójwymiarowego obrazowania fotogrametrycznego.

Metoda ta polega na przetwarzaniu dużej liczby cyfrowych zdjęć w wysokiej rozdzielczości na trójwymiarowy model obiektu przy użyciu zaawansowanych komputerów i specjalistycznego oprogramowania. To pozwala na szczegółowe zobrazowanie rozmieszczenia znalezisk przez naukowców, którzy nie nurkują.

Zapisy odzyskane przez płetwonurków ujawniły, że obecna różnorodność biologiczna ekosystemów Karaibów jest jedynie cieniem tego, co istniało przed kolonizacją przez człowieka. Projekt Antillothrix pokazuje, jak drastyczny wpływ na ekosystemy ma sama obecność i działalność człowieka. Projekty takie jak ten pozwalają lepiej zrozumieć wpływ ludzkości na dziewicze ekosystemy, co ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o ochronie zagrożonych gatunków.

Jaskinie są cenione przez paleontologów, ponieważ mogą zachować pozostałości starożytnego życia. Jednak praca w zalanych jaskiniach to zupełnie poziom trudności.

Jednak obfitość i jakość zachowania szczątków kostnych w tych jaskiniach jest tak zdumiewająca, że każdy wysiłek jest tego w pełni wart.

Zachary Klukkert, Naukowiec-Paleontolog, Płetwonurek jaskiniowy

By dowiedzieć się więcej o projekcie Project Antillothrix, odwiedź stronę WWW:

Fakty

↓ Data projektu

10 - 17.12.2016

↓ Miejsce
Park Narodowy Del Este, Bayahibe, Dominikana
↓ Główne cele

Zebranie dokumentacji fotograficznej skamieniałości w zalanych jaskiniach Dominikany, w celu przygotowania trójwymiarowych modeli znalezisk przy użyciu technik fotogrametrii.

↓ Zespół
 • Phillip Lehman
 • Alfred Rosenberger
 • Renato Rímoli
 • Zachary Klukkert
 • Cristian Pittaro
 • Victoria Alexandrova
 • Angel Ramos
 • Mairobi Herrera
 • Katie Simon
 • Kristof Kele
 • Dave Pratt
Layer 1
Video

Zobacz inne projekty, które wsparliśmy

Ty również masz swój wkład!

Wybierając marki zaangażowane w nasz program, bezpośrednio przyczyniasz się do wsparcia jakie możemy zapewnić nurkom ESP na całym świecie. Każdy drobny wkład przyczynia się do osiągnięcia naszych wspólnych celów.

Dziękujemy!

Layer 1

W jaki sposób aplikować?

Podziel się z nami swoją wizją. Chcemy wspierać wyprawy eksploracyjne, działania na rzecz ochrony i projekty, które pogłębiają zrozumienie podwodnego świata.