Język → Polski

ESP / Czym jest Exploration Support Program?

Layer 1
Autor: Phillip Lehman
Bezkresne oceany, dziewicze jeziora i zalane jaskinie to ostatnie niezbadane i naprawdę nieznane terytoria naszej niezwykłej planety, Ziemi.
Naszym celem było, i zawsze będzie, wspieranie poszukiwaczy przygód, naukowców i odkrywców, w ich wysiłkach na rzecz pogłębienia zrozumienia podwodnego świata.
Zjazd z rebreatherem KISS Sidewinder CCR do wejścia zalanej jaskini w trakcie eksploracji obszaru Lapa Doce w Brazylii.
Autor: Phillip Lehman
12
lat od rozpoczęcia
programu
36
wspartych
projektów
20
krajów w których
zrealizowano projekty

Dlaczego to robimy

Eksploracja to zawsze ogromny wysiłek zespołowy. Począwszy od pierwszych pomysłów, poprzez decyzję o realizacji projektu, niezliczoną liczbę godzin pracy w fazie badań i planowania, ogromną ilość różnego sprzętu potrzebnego do każdego zadań, aż po środki finansowe, które trzeba zaangażować.

XDEEP Exploration Support Program powstał z prawdziwej potrzeby wspierania takich wysiłków.

Jesteśmy projektantami i producentami sprzętu, ale przede wszystkim nurkami. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę, doświadczenie i możliwości, aby pomóc odkrywcom, naukowcom i ekologom w osiąganiu ich celów.

↓ By odkrywać
Eksploracja to część natury człowieka, a więc i naszej. Możliwość wspierania jej naszym doświadczeniem, wiedzą i najnowocześniejszym sprzętem do nurkowania jest integralną częścią naszej filozofii i ogólnej misji.
↓ By tworzyć
Nowe wyzwania i problemy są najlepszą motywacją do tworzenia zupełnie nowych rozwiązań i zastosowań. Doświadczenie zdobyte w najbardziej ekstremalnych warunkach jest siłą napędową prawdziwej kreatywności i innowacji.
↓ By przetestować
Najlepszym sposobem na przetestowanie sprzętu jest doprowadzenie go do granic możliwości w najbardziej ekstremalnym środowisku. W najzimniejszych jaskiniach i na największych głębokościach odbywają się prawdziwe testy.
↓ By badać
Mimo że niemal każdy metr kwadratowy ziemi został już przedeptany, przejechany, zmierzony i sfotografowany, większość świata pod powierzchnią pozostaje niezbadana. Wciąż jest tak wiele do odkrycia w oceanach, jeziorach i zalanych jaskiniach.
↓ By chronić
Nasze podwodne środowisko jest niezwykle wrażliwe i stale zagrożone przez emisję zanieczyszczeń i zmiany klimatu. Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko wspólny wysiłek nas wszystkich może coś naprawdę zmienić.
↓ By dzielić się
Łatwo jest przeoczyć rzeczy, których nie znamy i nie widzimy. Poprzez udostępnianie zdjęć i filmów chcemy edukować ludzi na temat tego, co dzieje się i co jest niszczone z dnia na dzień. Chcemy dać rafom i jaskiniom głos, który zostanie usłyszany.

Jest tak wiele do odkrycia...

Layer 1
Sekcja Diblândia w sytemie Lapa Doce w Brazylii.
Autor: Phillip Lehmann
Autor: Phillip Lehman

Podczas gdy większość powierzchni świata została dokładnie zbadana i zmapowana, podwodny świat wciąż skrywa niezliczone tajemnice.

Oceany, dziewicze jaskinie, głębokie jeziora i niektóre zalane kopalnie są jedynymi niezgłębionymi obszarami naszej planety. To, co teraz może być niezbadaną jaskinią lub niezidentyfikowanym wrakiem, w przyszłości może być miejscem nurkowym dostępnym dla każdego nurka.

Po wielu ekspedycjach i licznych nurkowaniach z użyciem różnych technik, myśleliśmy że w południowo-wschodniej części Madagaskaru nie pozostało wiele do odkrycia.

Jednak dzięki ostatnim postępom w rozwoju sprzętu, takim jak Sidewinder II CCR, otwarły się nowe możliwości dla eksploracji ciasnych obszarów na dużą odległość. Sądzę, że najlepsze jeszcze przed nami.

Phillip Lehman, Odkrywca

... i jeszcze więcej do ochrony

Layer 1
Korzenie mangrowców w zagrożonym lesie namorzynowym w rejonie Tulum, Riviera Maya, Meksyk.
Autor: Alfred Minnaar

My, nurkowie, jesteśmy bezpośrednimi świadkami ogromnego wpływu cywilizacji na nasze niezwykle wrażliwe środowiska. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne będzie połączone wsparcie i wysiłek nas wszystkich: naukowców, odkrywców, producentów i wszystkich płetwonurków.

W stale zmieniającym się krajobrazie politycznym, przy rosnących obawach o przyszłość naszego środowiska, bioróżnorodność i zmiany klimatu, współpraca i wzajemne wsparcie stały się absolutnie nadrzędne.

Zajmuję się jaskiniami od ponad 25 lat, najpierw jako eksplorator, a później również naukowiec. Duża część mojej pracy odbywa się w trudnych technicznie środowiskach podziemnych, takich jak lodowce i podwodne jaskinie w odległych miejscach.

Kiedy zaczynałem nurkować w jaskiniach, popularny sprzęt nurkowy był mało przydatny do tego celu. Ten, który używałem, zbudowałem samodzielnie w domu lub mocno zmodyfikowałem. Dziś ESP sprawia, że zawsze mam odpowiednie narzędzia do pracy. A jeśli to narzędzie jeszcze nie istnieje - stworzą je.

Jason Gulley, Naukowiec, Badacz jaskiń i lodowców, instruktor CCR

Inspiracja dla całej społeczności nurkowej

Layer 1
Czaszka kopalnego krokodyla odkryta podczas projektu Antillothrix.
Autor: Phillip Lehman

Wszyscy stoimy na ramionach gigantów. Projekty eksploracyjne z początku lat 90-tych, takie jak Woodville Karst Plain Project (WKPP) w północnej Florydzie, zainspirowały tysiące nurków technicznych i zrewolucjonizowały nasze podejście do konfiguracji sprzętu, wyszkolenia i procedur zespołowych.

Naszym celem jest wspieranie projektów, które będą kontynuować to dziedzictwo i inspirować przyszłe pokolenia nurków oraz całą społeczność. Razem możemy poszerzyć nasze zrozumienie podwodnego świata i otworzyć nowe miejsca na nurkowej mapie świata, które wszyscy będą mogli odkrywać i cieszyć się nimi.

Ty również masz swój wkład!

Wybierając marki zaangażowane w nasz program, bezpośrednio przyczyniasz się do wsparcia jakie możemy zapewnić nurkom ESP na całym świecie. Każdy drobny wkład przyczynia się do osiągnięcia naszych wspólnych celów.

Dziękujemy!

Layer 1

Podziel się z nami swoją wizją. Chcemy wspierać wyprawy eksploracyjne, działania na rzecz ochrony i projekty, które pogłębiają zrozumienie podwodnego świata.