Język → Polski

ESP / Projekty /

Projekt LAMAVE

↓ Projekt LAMAVE
2023
Layer 1
Żarłacz rafowy Triaenodon obesus na jednej z filipińskich raf koralowych w morzu Bohol.
Autor: Tommy Schultz
Żarłacz rafowy Triaenodon obesus na jednej z filipińskich raf koralowych w morzu Bohol.

Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines (LAMAVE) to filipińska organizacja pozarządowa, zajmująca się badaniami i ochroną megafauny morskiej oraz środowiska morskiego na Filipinach i w regionie południowo-wschodniej Azji.

Organizacja LAMAVE rozpoczęła swoją działalność jako projekt badawczy nad ssakami morskimi w rejonie Środkowe Visayas, w tym w okolicach głębi morskiej na południe od wyspy Bohol, znanej z silnych prądów wynoszących na powierzchnię składniki odżywcze i będących jedną z przyczyn ogromnej bioróżnorodności tego obszaru.

Morze Bohol jest miejscem występowania megafauny morskiej, w tym waleni, rekinów wielorybich, mant i żółwi morskich. Obszary badań zostały zdywersyfikowane, aby objąć jak największą liczbę gatunków, a z czasem projekt rozrósł się i liczba ośrodków badawczych wzrosła, obejmując zasięgiem działania cały kraj. Do tej pory zespół nawiązał współpracę z samorządami i społecznościami w ponad 12 prowincjach Filipin.

Zespół LAMAVE wierzy, że połączenie nauki i wysiłków zwykłych ludzi sa kluczem do ochrony oceanów i zamieszkujących je gatunków. Organizacja koncentruje swoje wysiłki na dużych gatunkach, wykorzystując je jako swego rodzaju parasol służący do ochrony całego środowiska morskiego, w tym gatunków uznawanych za mniej spektakularne przez zwykłych ludzi.

W ramach prac badawczych ogranizacja bada zachowanie, rozmieszczenie i siedliska dużych gatunków morskich, aby zidentyfikować tzw. „gorące punkty”, których ochrona powinna mieć najwyższy priorytet, a także oszacować wielkość populacji przedstawicieli megafauny morskiej występujących na Filipinach.

Typowe zadania zespołu obejmują wdrażanie podwodnych systemów wideo (RUVS) i utrzymywanie ogólnokrajowej sieci telemetrii akustycznej w celu monitorowania populacji rekinów i płaszczek, a także badania wizualne podczas wypraw badawczych. Te podwodne metody gromadzenia danych przyczyniają się powiększenia zasobów wiedzy, która umożliwia precyzyjny dobór działań ochronnych na rzecz zrównoważonego zarządzania tymi gatunkami.

Wyniki prac badawczych są stale udostępniane rządowi i wszelkim podmiotom zainteresowanym współpracą mającą na celu zminimalizowanie wpływu człowieka na te gatunki, a także opracowania narzędzi i metod pozwalających efektywnie zarządzać ich ochroną. Dzięki wynikom prac badawczych zainteresowane podmioty otrzymują dane ułatwiające tworzenie morskich obszarów chronionych i podejmowanie decyzji w zakresie polityki.

XDEEP Exploration Support Program wyposażył płetwonurków realizujących prace badawcze w ramach organizacji LAMAVE w kompensatory pływalności NX Ultralight, wykorzystywane podczas prac związanych z utrzymaniem sieci podwodnych odbiorników akustycznych i kamer video.

Prace badawcze prowadzone pod wodą wymagają sporej ilości zaawansowanego sprzętu nurkowego.

Dostarczony przez ESP sprzęt umożliwił przeprowadzenie badań niektórych z najbardziej odległych raf koralowych na północy Palawan na Filipinach.

Badania te mają na celu zidentyfikowanie zagrożonych siedlisk i zebranie danych pozwalających na lepszą ochronę mant rafowych.

Ariana Agustines, Członkini zespołu LAMAVE

By dowiedzieć się więcej o projekcie Projekt LAMAVE, odwiedź stronę WWW:

Fakty

↓ Data projektu

2023 - ongoing

↓ Miejsce
Morze Bohol, Filipiny
↓ Główne cele
 • Ochrona megafauny morskiej w Azji Południowo-Wschodniej poprzez dostarczanie narzędzi naukowych wspierających zrównoważone zarządzanie zasobami morskimi.

 • Badanie w jaki sposób rekiny i płaszczki korzystają ze środowiska i ile miejsca potrzebują, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych dla ich ochrony.

 • Ocena wielkości populacji i różnorodności gatunkowej rekinów i płaszczek.
 • ↓ Zespół
  • Jessica Labaja
  • Ariana Agustines
  • Sally Snow
  • Zach Riskin
  • Titus Cañete

  Zobacz inne projekty, które wsparliśmy

  Ty również masz swój wkład!

  Wybierając marki zaangażowane w nasz program, bezpośrednio przyczyniasz się do wsparcia jakie możemy zapewnić nurkom ESP na całym świecie. Każdy drobny wkład przyczynia się do osiągnięcia naszych wspólnych celów.

  Dziękujemy!

  Layer 1

  W jaki sposób aplikować?

  Podziel się z nami swoją wizją. Chcemy wspierać wyprawy eksploracyjne, działania na rzecz ochrony i projekty, które pogłębiają zrozumienie podwodnego świata.